ที่อิควลเราคิดค้นสูตรอาหารปราศจากน้ำตาล เหมาะสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการใช้ อิควลคลาสสิคที่เหมาะสำหรับเครื่องดื่ม และ อิควลโกลด์เหมาะสำหรับปรุงอาหารบนเตา