ที่อิควลเราคิดค้นและคัดสรรสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ปราศจากน้ำตาลและแคลอรี่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยอิควล คลาสสิค เหมาะสำหรับเครื่องดื่มร้อน-เย็น, อิควล โกลด์ เหมาะสำหรับการทำอาหาร และการอบขนม, และ อิควล สตีเวีย เหมาะสำหรับเครื่องดื่ม, ขนมหวาน, การทำอาหาร และ การอบขนม
ที่อิควลเราคิดค้นสูตรอาหารปราศจากน้ำตาล เหมาะสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการใช้ อิควลคลาสสิคที่เหมาะสำหรับเครื่องดื่ม และ อิควลโกลด์เหมาะสำหรับปรุงอาหารบนเตา

Mango Strawberry Smoothie

Banana Berry Smoothie

Yogurt Parfait

Japanese Tamagoyaki

Chocolate Mug Cake

Butter Cookies

Chocolate Brownie Cake

Mango Pudding

Banana Muffin

Sweet and Sour Fish

Braised Pork Belly

Grilled Chicken Wings

No-bake Chocolate Cheesecake

Fresh Garden Salad with Avocado and Basil

Wholemeal Blueberry Hot Cakes

Frozen “Chocolate” Yoghurt

Fudgy Macadamia Bites

Dark Chocolate Chip Cookies

Carrot Cake

Salmon Sushi Sandwich

Blueberry Panacotta

Chicken Stuffed with Ginger Sauce

Kurobuta Egg Pudding

Pizza Puff

Egg Muffin

Pad Thai Noodles with Shrimp

Heart Jelly

Pan-Fried Sea Bass with Sweet Chili Sauce

Heart Gyoza

New York Cheesecake

Double Chocolate Brownies

Coconut Custard Pie

Chocolate Chip Fudgie Cups

Chocolate Chip Cookies

Banana Raisin Bread

Asian Salmon Salad with Pink Grapefruit

No-Bake Orange Cream Cheesecake

Power Bliss Balls

The Ultimate Green Smoothie

Lemon Lime Coconut Granita

Raw Chocolate Thick Shake

Hot Chocolate

Mango Protein Smoothie

Vanilla Latte

Strawberry Limeade

Cool Peach Iced Tea

Decadent Raw Chocolate Mousse

Summer Berry Smoothie

Bread and Butter Pudding